19/7/11

Ενημερωτική Ημερίδα (1η,2η και 3η)

Πρώτο Πρόγραμμα Ημερίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»


Πρόγραμμα Ημερίδας

- Χαιρετισμός Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη
Προσδιορισμός διλλήματος προς τοποθέτηση εισηγητών
(τονισμός άμεσου ενδιαφέροντος Δήμου ως ιδιοκτήτη χώρου).


- Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα ΥΠ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Οικονομίδη
Σύντομο ιστορικό , πρόταση Υπουργείου με συνοπτική αιτιολόγηση.

1. Διευθύντρια Ε.Υ.Δ.Ε.Κ. κα Μέκαλη (και κύριος Τζούμας)
Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας χωροθέτησης - Δεδομένα οικοδομικής άδειας (Αρχαιολογία

– Περιβαλλοντικά) - Σύμβαση με Ανάδοχο – προθεσμίες κ.λ.π. - Οικονομικά στοιχεία –
χρηματοδότηση έργου.


2. Μελετητής – κ. Δρέττας
Παρουσίαση μελέτης: κυκλοφοριακή μελέτη. Αισθητική αναβάθμιση. Περιβαλλοντικά.
Άλλα τεχνικά σημεία.

αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και καθυστερήσεων (υπόγειος ορίζοντας,
αρχαιολογία). Αντιμετώπιση οχλήσεων στη φάση της κατασκευής (διευθετήσεις για
μη παρεμπόδιση λειτουργίας Κοιμητηρίου), χρονοδιάγραμμα διαδοχικών φάσεων
κατασκευής. Οικονομική θεώρηση από πλευράς Αναδόχου.


4. Πρόεδρος 2ης Δημοτικής Κοινότητας – κ. Καλαμίδας
απόψεις Δ.Σ. Διαμερίσματος. Προτάσεις επί του θέματος.Δεύτερο Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Χαιρετισμός Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη
Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων ΥΠ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Ιωάννη
Οικονομίδη


15:20 – 15:40

κ. Γρηγόριος Δρέττας, Δ/νων Σύμβουλος ΚΙΟΝ Architect -Μελετητής Παρουσίαση

μελέτης έργου: κυκλοφοριακή μελέτη, λειτουργικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά έργου,
τεκμηρίωση στοιχείων μελέτης.
 

15:40 – 15:55

κ. Ιωάννης Πολύζος, Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας στην περιοχή Α΄ Νεκροταφείου.
 

15:55 – 16:10

κ. Ευάγγελος Καλαμίδας, Πρόεδρος 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων

Μεταφορά και τεκμηρίωση απόφασης Δ.Σ. 2ης Δημοτικής Κοινότητας.

16:10 – 16:25

κ. Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος Τεχνικoύ Επιμελητηρίου Ελλάδος

Απόψεις του Τ.Ε.Ε. για την κατασκευή του έργου.

16:25 – 16:35

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ………………………………….

16:35 – 17:00 : ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

17:00 – 17:15

κα Ντόρα Γαλάνη, Πρόεδρος Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Αθήνας

Το πρόγραμμα της Ε.Α.Χ.Α. στην ευρύτερη περιοχή του Α΄ Νεκροταφείου.
Απόψεις και προτάσεις για την κατασκευή του έργου.

18:00 – 18:15

κ. Λέανδρος Σλάβης, Γεν. Δ/ντής Metropolitan – Ανάδοχος ‘Εργου,

Τεχνικά δεδομένα κατασκευής έργου και αντιμετώπιση οχλήσεων στη φάση κατασκευής.
 

18:15– 18:25

κ. Νεκτάριος Παναγιώτης, Επίκουρος καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Δυνατότητες και προϋποθέσεις αναβάθμισης φυτεύσεων στο χώρο της πλατείας.
 
18:25 – 18:40


κα Μέκαλη Ελένη, Διευθύντρια Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.

Κατασκευή  υπόγειου  σταθμού  αυτοκινήτων  στην  πλατεία  Α’  Νεκροταφείου  :  Τεκμηρίωση
Αναγκαιότητας έργου – Αδειοδοτήσεις - Βασικά στοιχεία σύμβασης με ανάδοχο.

 
18:40 – 19:40


Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων – Απαντήσεις.
 
19:40 – 20:00
Κλείσιμο Ημερίδας
Κα Κουμάντου Ελευθερία, Δημοσιογράφος - Συνόψιση απόψεων και προτάσεων.
 

Συντονίστρια Ημερίδας: Κα Δώρα Σαρρή, Δημοσιογράφος

Τελικό Πρόγραμμα Ημερίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ»

Πέμπτη 14 Ιουλίου, ώρα :15:00
Αμφιθέατρο Ρ/Σ Αθήνα 9,84 - Πειραιώς 100 Γκάζι

Πρόγραμμα Ημερίδας
15:00 Έναρξη Ημερίδας.

Χαιρετισμός Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.
Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Ιωάννη Οικονομίδη.
Επιτροπή κατοίκων Μέτς: Παρουσίαση αντιρρήσεων για την ημερίδα.

15:30 – 15:50

κ. Γρηγόριος Δρέττας, Δ/νων Σύμβουλος ΚΙΟΝ Architect – Μελετητής. Παρουσίαση μελέτης έργου: κυκλοφοριακή μελέτη, λειτουργικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά έργου, τεκμηρίωση στοιχείων μελέτης.

15:50 – 16:05

κ. Ιωάννης Πολύζος, Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας στην περιοχή Α΄ Νεκροταφείου.

16:05 – 16:20

κ. Ευάγγελος Καλαμίδας, Πρόεδρος 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων.
Μεταφορά και τεκμηρίωση απόφασης Δ.Σ. 2ης Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με την κατασκευή του έργου.

16:20 – 16:35

κ. Χρήστος  Σπίρτζης, Πρόεδρος Τεχνικoύ Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Απόψεις του Τ.Ε.Ε. για την κατασκευή του έργου.

16:35 – 17:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

17:00 – 17:15

κα Ντόρα Γαλάνη, Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.
Πρόγραμμα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας.

17:15 – 17:35

κ.  Λέανδρος Σλάβης, Γεν. Δ/ντής Metropolitan – Ανάδοχος ‘Εργου.
Τεχνικά δεδομένα κατασκευής έργου και αντιμετώπιση οχλήσεων στη φάση κατασκευής.

17:35 – 18:35

Επιτροπή κατοίκων Μετς.
Απόψεις και προτάσεις για την κατασκευή του έργου.

18:35– 18:45

κ. Παναγιώτης Νεκτάριος, Επίκουρος καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Δυνατότητες και προϋποθέσεις αναβάθμισης φυτεύσεων στο χώρο της πλατείας Α’ Νεκροταφείου

18:45 – 19:00

κα Ελένη Μέκαλη, Διευθύντρια Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.
Τεκμηρίωση αναγκαιότητας κατασκευής έργου – Αδειοδοτήσεις - Βασικά στοιχεία σύμβασης με ανάδοχο.

19:00 20:00

Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων – Απαντήσεις.

Κλείσιμο Ημερίδας.

Συντονίστρια Ημερίδας: Κα Δώρα Σαρρή, Δημοσιογράφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου